วิธีใช้ How far กับ How long ให้ตรงกับความหมาย

How far = ไกลแค่ไหน

How long = นานแค่ไหน

 

How far จะใช้ถามเกี่ยวกับระยะทาง

  • How far is it from Bangkok to Chiang Mai? = จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ไกลแค่ไหน?

ตอบ ประมาณ 700 กิโล

  • How far do you live from here? = คุณพักอยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหน?

ตอบ ประมาณ 2 กิโล

 

How long จะใช้ถามถึงระยะเวลา

  • How long does it take from Bangkok to Chiang Mai? = จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่นานแค่ไหน?

ตอบ ประมาณ 8 ชั่วโมง

  • How long will you be in Thailand? = คุณจะอยู่เมืองไทยนานแค่ไหน

ตอบ ประมาณ 5 วัน

 

ข้อควรจำ หากเราใช้ในรูปประโยคคำถาม ที่ไม่ใช่กริยา be เราจะต้องใช้กริยาช่วยเสมอ

(do/did, have/had, will, are/is ฯลฯ) เช่น

  • How far do you usually walk? I walk 5 kilometres. (Present Simple)

ปกติคุณเดินไกลแค่ไหน? ฉันเดินไกล 5 กิโลเมตร

  • How long did you wait? I waited 30 minutes. (Past Simple)

คุณรอมานานแค่ไหน? ฉันรอนาน 30 นาที

  • How far will you drive? (Future Simple)

คุณจะขับรถไกลแค่ไหน?

  • How long have you been living in Canada? (Present Perfect Continuous)

คุณอาศัยอยู่ในแคนาดามานานแค่ไหนแล้ว?

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: thai.engoo.com

 

How Long – Charlie Puth (Lyrics) เนื้อเพลง แปลไทย

https://www.youtube.com/watch?v=jqPXYZAJ-z4

I’ll admit, I was wrong, what else can I say, girl?
Can’t you blame my head and not my heart?
I was drunk, I was gone, that don’t make it right, but
Promise there were no feelings involved, mmh

ฉันยอมรับนะ ว่าฉันผิด ฉันจะพูดอะไรได้อีกล่ะ?
ช่วยโทษสมองฉัน แทนที่จะเป็นหัวใจฉันได้มั้ย?
ฉันเมาจริงๆ ไม่ได้สติเลย แต่นั่นก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอก
แต่ฉันสัญญาว่าตอนนั้นน่ะฉันไม่ได้มีความรู้สึกมาเกี่ยวของจริงๆนะ

She said, “Boy, tell me honestly
Was it real or just for show?”, yeah
She said, “Save your apologies
Baby, I just gotta know”

เธอบอกว่า “บอกฉันมาตรงๆเถอะ
ว่าพูดจริง หรือแค่เป็นการแสดง?”
เธอบอกว่า “เก็บคำขอโทษไว้เถอะ
ฉันอยากรู้จริงๆ”

How long has this been goin’ on?
You’ve been creepin’ ’round on me
While you’re callin’ me “baby”
How long has this been goin’ on?
You’ve been actin’ so shady
I’ve been feelin’ it lately, baby

“ว่ามันผ่านมานานแค่ไหนแล้ว?
ที่เธอแอบนอกใจฉัน
ในขณะที่เธอฉันว่า ที่รัก
มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้ว
เธอทำตัวแปลกสุดๆเลยนะ
หลังๆมานี้ ฉันรู้สึกได้เลยล่ะ”

I’ll admit, it’s my fault, but you gotta believe me
When I say it only happened once, mmm
I try, and I try, but you’ll never see that
You’re the only one I wanna love, oh, yeah

ฉันยอมรับว่าฉันผิดเอง แต่เธอต้องเชื่อฉันนะ
ตอนที่ฉันบอกว่าฉันพลาดไปครั้งเดียวเอง
ฉันพยายามแล้วนะ แต่เธอจะไม่ยอมเข้าใจเลย
ว่าเธอเป็นคนเดียวที่ฉันรักนะ

She said, “Boy, tell me honestly
Was it real or just for show?”, yeah
She said, “Save your apologies
Baby, I just gotta know”

เธอบอกว่า “บอกฉันมาตรงๆเถอะ
ว่าพูดจริง หรือแค่เป็นการแสดง?”
เธอบอกว่า “เก็บคำขอโทษไว้เถอะ
ฉันอยากรู้จริงๆ”

How long has this been goin’ on?
You’ve been creepin’ ’round on me
While you’re callin’ me “baby”
How long has this been goin’ on?
You’ve been actin’ so shady
I’ve been feelin’ it lately, baby

“ว่ามันผ่านมานานแค่ไหนแล้ว?
ที่เธอแอบนอกใจฉัน
ในขณะที่เธอฉันว่า ที่รัก
มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้ว
เธอทำตัวแปลกสุดๆเลยนะ
หลังๆมานี้ ฉันรู้สึกได้เลยล่ะ”

Ooo-oh (yeah)
Ooo-oh (encore)
Oooh-ooh-oh
How long has this been goin’ on, baby?
Ooo-oh (yeah)
Ooo-oh, you gotta go tell me now
Oooh-ooh-oh

มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้ว
เธอต้องบอกฉันนะ

She said, “Boy, tell me honestly
Was it real or just for show?”, yeah
She said, “Save your apologies
Baby, I just gotta know”

เธอบอกว่า “บอกฉันมาตรงๆเถอะ
ว่าพูดจริง หรือแค่เป็นการแสดง?”
เธอบอกว่า “เก็บคำขอโทษไว้เถอะ
ฉันอยากรู้จริงๆ”

How long has this been goin’ on?
You’ve been creepin’ ’round on me
While you’re callin’ me “baby”
How long has this been goin’ on?
You’ve been actin’ so shady
I’ve been feelin’ it lately, baby

“ว่ามันผ่านมานานแค่ไหนแล้ว?
ที่เธอแอบนอกใจฉัน
ในขณะที่เธอฉันว่า ที่รัก
มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้ว
เธอทำตัวแปลกสุดๆเลยนะ
หลังๆมานี้ ฉันรู้สึกได้เลยล่ะ”

(Ooo-oh, yeah)
How long has this been goin’ on?
(Ooh, encore)
You’ve been creepin’ ’round on me
(Oooh-ooh-oh)
How long has it been goin’ on, baby? Oh
(Ooo-oh)
How long has this been goin’ on?
(Ooh, encore)
(You gotta go tell me now)
(Oooh-ooh-oh)
You’ve been actin’ so shady
I’ve been feelin’ it lately, baby

มันผ่านมานานแค่ไหนแล้ว?
ที่เธอแอบนอกใจฉัน
มันเกิดมานานแค่ไหนแล้ว?
มันเกิดมานานแค่ไหนแล้ว?
เธอต้องบอกฉันนะ
เธอทำตัวแปลกสุดๆเลยนะ
หลังๆมานี้ ฉันรู้สึกได้เลย