เล่นกับลูก

ปลูกต้นไม้ในไข่

 อุปกรณ์

  1. เปลือกไข่ ล้างสะอาด2.ถาดไข่ สำหรับวางเปลือกไข่
  2. ดินร่วน
  3. กากมะพร้าวสับละเอียดปิดหน้าดิน เก็บความชื้นให้ต้นไม้
  4. ช้อนตักดิน พอเหมาะมือเด็ก
  5. ตะเกียบเจาะรูดินลงต้นไม้ คีบต้นไม้มีหนาม หรือต้นไม้เล็กฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การที่เด็กๆได้เห็น ได้จับ สัมผัส ลงมือทำ อย่างสนุกสนาน ทำให้เด็กเรียนรู้และจดจำได้ดี งานกลุ่ม งานเดี่ยว มีการสื่อสารพูดคุยกัน ฝึกการเข้าสังคม ลงมือทำงานร่วมกัน ช่วยกัน เรียนรู้อย่างมีความสุข

ครูแหม่ม โชติรักษ์
นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก