16 นิยามความรัก ฉบับซึ้งตรึงใจ!!

When you’re in love…life is like a romance novel

that you never want to end.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก ..ชีวิตก็เหมือนดั่งนิยายที่คุณอ่านไม่จบ

++++++++++++++++++++++++

When you love someone…you’ll do anything to reach

the heart of the one you love.

เมื่อคุณรักใครสักคน…คุณจะทำทุกอย่างเพื่อชนะใจเขา

++++++++++++++++++++++++

When you feel true love…

you follow the way of the heart.

เมื่อมีรักแท้…คุณก็พร้อมที่จะไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ

++++++++++++++++++++++++

When love is in your heart…

life is so good it’s like a dream.

เมื่อมีรักในใจ..ชีวิตก็งดงามดุจความฝัน

++++++++++++++++++++++++

When you’re in love it has a strange affect

on everything you do.

เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งความรัก

รักนั้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับทุกสิ่งที่คุณทำอย่างประหลาด

++++++++++++++++++++++++

When you love someone…everything around you

can feel the warmth of your love.

เมื่อคุณรักใคร…ทุกสิ่งรอบๆ ตัวคุณ

ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งรักนั้น

++++++++++++++++++++++++

When you’re in love your only aim is for

the heart of the one you love.

เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก…

สิ่งเดียวที่คุณปราถนาคือ หัวใจรักตอบแทน

++++++++++++++++++++++++

When love is in your heart ..

it inspires you to be the best you can be.

เมื่อใจคุณมีรัก…รักนั้นจะบันดาลให้คุณทำทุกสิ่งได้ดีเยี่ยม

++++++++++++++++++++++++

When you love someone…

the seeds you plant grow into love.

เมื่อคุณรักใคร…

เมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกก็งอกงามเป็นความรัก

++++++++++++++++++++++++

When you’re in love you have love

to share with everything around you.

เมื่อคุณมีรัก…

คุณก็อยากแบ่งปันรักนั้นกับทุกสิ่งรอบๆ ตัว

++++++++++++++++++++++++

When love is in your heart

you’re happy doing the simple chores of life.

เมื่อคุณมีรักในหัวใจ…

แม้เรื่องธรรมดาประจำวัน ก็ดูจะทำให้คุณมีความสุขได้

++++++++++++++++++++++++

When you love someone no matter how you add it up,

the answer remains the same.

เมื่อคุณรักใครสักคน…

ไม่ว่าคุณจะคิดไปทางใด คำตอบก็ดูจะออกมาเหมือนเดิมเสมอ

++++++++++++++++++++++++

When you’re in love…

the treasure you seek is true and endless love.

เมื่อคุณตกอยู่ในห้วงแห่งรัก…

สมบัติล้ำค่าสิ่งเดียวที่คุณแสวงหา ก็คือรักแท้อันเป็นนิรันดร์

++++++++++++++++++++++++

When you’re bound with love

you’re a happy prisoner…

เมื่อคุณถูกพันธนาการด้วยรัก…

คุณก็คือนักโทษที่มีความสุขที่สุด

++++++++++++++++++++++++

When you love someone …

you just can’t keep it to yourself.

เมื่อคุณรักใครสักคน…

ก็ดูเหมือนว่าคุณจะเก็บรักนั้นไว้ในใจคนเดียวไม่ได้

++++++++++++++++++++++++

When you’re in love you feel like your heart can life you

to a higher place and put you on top of the world…
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก … คุณจะรู้สึกราวกับว่า

หัวใจพาตัวคุณล่องลอยสู่ความสุขเหนือคนทั้งโลก

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.gotoknow.org

15 นิยามความรักภาษาอังกฤษ What is Love?

When you’re in love…life is like a romance novel that you never want to end.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก ..ชีวิตก็เหมือนดั่งนิยายที่คุณอ่านไม่จบ

 

When you love someone…you’ll do anything to reach the heart of the one you love.
เมื่อคุณรักใครสักคน…คุณจะทำทุกอย่างเพื่อชนะใจเขา

 

When you feel true love…you follow the way of the heart.
เมื่อมีรักแท้…คุณก็พร้อมที่จะไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ

 

When love is in your heart…life is so good it’s like a dream.
เมื่อมีรักในใจ..ชีวิตก็งดงามดุจความฝัน

 

When you’re in love it has a strange affect on everything you do.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งความรัก รักนั้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับทุกสิ่งที่คุณทำอย่างประหลาด

 

 

When you love someone…everything around you can feel the warmth of your love.
เมื่อคุณรักใคร…ทุกสิ่งรอบๆ ตัวคุณดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งรักนั้น

 

When you’re in love your only aim is for the heart of the one you love.
เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก…สิ่งเดียวที่คุณปราถนาคือ หัวใจรักตอบแทน

 

When love is in your heart ..it inspires you to be the best you can be.
เมื่อใจคุณมีรัก…รักนั้นจะบันดาลให้คุณทำทุกสิ่งได้ดีเยี่ยม

 

When you love someone…the seeds you plant grow into love.
เมื่อคุณรักใคร…เมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกก็งอกงามเป็นความรัก

 

When you’re in love you have love to share with everything around you.
เมื่อคุณมีรัก…คุณก็อยากแบ่งปันรักนั้นกับทุกสิ่งรอบๆ ตัว

 

 

When love is in your heart you’re happy doing the simple chores of life.
เมื่อคุณมีรักในหัวใจ…แม้เรื่องธรรมดาประจำวัน ก็ดูจะทำให้คุณมีความสุขได้

 

When you love someone no matter how you add it up, the answer remains the same.
เมื่อคุณรักใครสักคน…ไม่ว่าคุณจะคิดไปทางใด คำตอบก็ดูจะออกมาเหมือนเดิมเสมอ

 

When you’re in love the treasure you seek is true and endless love.
เมื่อคุณตกอยู่ในห้วงแห่งรัก…สมบัติล้ำค่าสิ่งเดียวที่คุณแสวงหา ก็คือรักแท้อันเป็นนิรันดร์

 

When you’re bound with love you’re a happy prisoner…
เมื่อคุณถูกพันธนาการด้วยรัก…คุณก็คือนักโทษที่มีความสุขที่สุด

 

When you love someone …you just can’t keep it to yourself.
เมื่อคุณรักใครสักคน…ก็ดูเหมือนว่าคุณจะเก็บรักนั้นไว้ในใจคนเดียวไม่ได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.gotoknow.org