แสงสุดท้าย Last Light พี่ตูน เนื้อเพลงไทย แปลภาษาอังกฤษ

รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ
Raun raem mah nern nahn piang neung jai
I’ve been traveling for so long with just one heart
กับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนาม
Gup tahng tee roy ao wai duay kwahk nahm
On a path that’s lined with thorns
สุดแหลมคม ทิ่มแทง จนมันแทบจะทนไม่ไหว
Soot laem kom teem taeng jon mun taep ja ton mai wai
They’re so sharp and stab me until I nearly can’t take it

ชีวิต ถ้าไม่ยากเย็นขนาดนั้น
Cheewit tah mai yahk yen kanaht nun
If life wasn’t that difficult
สองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหน
Saung meu ja mee riao raeng kanaht nai
How much strength could our two hands develop?
แต่หัวใจของคน ยังยืนยันจะไม่ถอดใจ
Dtae hua jai kaung kon yung yeun yun ja mai taut jai
But the human heart still insists it won’t get discouraged

ในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาว อยู่ตรงนี้
Nai kum keun tee fah nun mai mee dao yoo dtrong nee
During the nights without stars in the sky
ฉันยังคงก้าวไป
Chun yung kong gao pai
I’ll still move forward
ยังคงมีรักแท้ เป็นแสงนำไปในคืนที่หลงทาง
Yung kong mee ruk tae pen saeng num pai nai keun tee long tahng
I still have true love as my guiding light during the nights I get lost

วัน เวลาไม่เคยจะหยุดเดิน
Wun welah mai koey ja yoot dern
Time will never stop turning
ไม่ว่าอะไรเราคงต้องเดินไปกับมัน
Mai wah arai rao kong dtaung dern pai gup mun
Regardless of anything, we must also walk on
เก็บทุกความผิด พลั้งเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจ
Gep took kwahm pit plung pen kum dteuan hai rao kao jai
Keep every mistake as a reminder for us to understand
ชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟัน
Cheewit rerm dton tee kum wah fah fun
Life starts with a struggle
ขอเพียงใจเรา เท่านั้นไม่หวั่นไหว
Kor piang jai rao tao nun mai wun wai
I only ask that our hearts not be afraid
บทชีวิตของเรา เราจะทำให้มีความหมาย
Bot cheewit kaung rao rao ja tum hai mee kwahm mai
We’ll make our life lessons meaningful

(*) ในค่ำ คืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้
Nai kum keun tee fah nun mai mee dao yoo dtrong nee
During the nights without stars in the sky
ฉันยังคงก้าวไป
Chun yung kong gao pai
I’ll still move forward
ยังคงมีรักแท้ เป็นแสงนำไปในคืนที่หลงทาง
Yung kong mee ruk tae pen saeng num pai nai keun tee long tahng
I still have true love as my guiding light during the nights I get lost
กับที่ๆความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย เส้นทางนี้
Gup tee tee kwahm fun nun praum pen peuan dtai sen tahng nee
With dreams ready to be our friends till the end on this path
ฉันยังมีจุดหมาย
Chun yung mee joot mai
I still have a destination
ตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไร
Dtrahp dai tee plai taung fah mee saeng rum rai
As long as there’s a faint light on the horizon
จะไปจนถึงแสงสุดท้าย
Ja pai jon teung saeng soot tai
I’ll go until the last light

คนเดียวดาย ในคืนเหน็บหนาว
Kon diao dai nai keun nep nao
Lonely people during the cold nights
แหงนมองฟ้ายังนึกถึงวันเก่า
Ngaem maung fah yung neuk teung wun gao
Look up at the sky and still think of the old days
มันคงชินที่ทางยาวไกล กร่อนหัวใจ
Mun kong chin tee tahng yao glai graun hua jai
It’s probably familiar that the long path erodes the heart
ภาวนา กับความมืดมิด
Pahwanah gup kwahm meut mit
Praying with the darkness
ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่
Kor hai ruk yung koom kraung rao yoo
Begging for love to still protect us
เตือนคืนวันให้ใจดวงนี้ ไม่ยอมแพ้
Dteuan kun wun hai jai duang nee mai yaum pae
Warning the days that this heart will never give up

(*)

ไปยังแสงสุดท้าย
Pai yung saeng soot tai
There’s still a last light
ตราบใดที่ปลายท้องฟ้า
Dtrahp dai tee plai taung fah
As long as it’s on the horizon
ตราบใดที่ปลายท้องฟ้า
Dtrahp dai tee plai taung fah
As long as it’s on the horizon

 

http://deungdutjai.com/

Let Her Go – Passenger (Lyrics) เนื้อเพลง แปลไทย

 

Passenger – Let Her Go

Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know you love her when you let her go
And you let her go

คนเราน่ะ ต้องการแสงสว่างแค่ตอนที่มันใกล้จะมืดเท่านั้นแหละ
คิดถึงดวงตะวันแค่เมื่อตอนหิมะใกล้จะตก
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป
รู้ว่าตัวเองเคยมีความสุข เมื่อตอนมีความทุกข์
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป
และแล้วก็เสียเธอไป

Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you’ll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you’ll understand why
Everything you touch surely dies

จ้องมองก้นแก้วน้ำของนาย
หวังว่าซักวัน นายจะทำให้ความฝันของตัวเองคงอยู่ได้ตลอดไป
แต่ความฝันนั้นกว่าจะมาถึงมือเรา และมันก็จากเราไปเร็วเหลือเกิน
นายเห็นเธอเมื่อยามหลับตา
ซักวัน นายคงเข้าใจนะ
ทุกๆอย่างที่นายสัมผัส มันตายลงหมด

But you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know you love her when you let her go

คนเราน่ะ ต้องการแสงสว่างแค่ตอนที่มันใกล้จะมืดเท่านั้นแหละ
คิดถึงดวงตะวันแค่เมื่อตอนหิมะใกล้จะตก
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป
รู้ว่าตัวเองเคยมีความสุข เมื่อตอนมีความทุกข์
เกลียดเส้นทางเหล่านั้น เมื่อคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป

Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
‘Cause love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
‘Cause you loved her too much
And you dived too deep

จ้องมองเพดานในความมืดมิด
ความรู้สึกว่างเปล่าเดิมๆในหัวใจของนาย
เพราะความรักนั้นนานๆจะเข้ามาในชีวิตเราสักที แต่มันก็จากไปเร็วเหลือเกิน
นายเห็นเธอในยามหลับใหล
แต่ไม่เคยสัมผัส และเก็บเธอเอาไว้
เพราะนายรักเธอมากเกินไป
และดำลึกลงไปเท่านั้นเอง

Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know you love her when you let her go

คนเราน่ะ ต้องการแสงสว่างแค่ตอนที่มันใกล้จะมืดเท่านั้นแหละ
คิดถึงดวงตะวันแค่เมื่อตอนหิมะใกล้จะตก
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป
รู้ว่าตัวเองเคยมีความสุข เมื่อตอนมีความทุกข์
เกลียดเส้นทางเหล่านั้น เมื่อคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป

And you let her go
And you let her go
Well you let her go

และแล้วก็เสียเธอไป
และแล้วก็เสียเธอไป
ปล่อยให้เธอหลุดมือไป

‘Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know you love her when you let her go

คนเราน่ะ ต้องการแสงสว่างแค่ตอนที่มันใกล้จะมืดเท่านั้นแหละ
คิดถึงดวงตะวันแค่เมื่อตอนหิมะใกล้จะตก
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป
รู้ว่าตัวเองเคยมีความสุข เมื่อตอนมีความทุกข์
เกลียดเส้นทางเหล่านั้น เมื่อคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป

‘Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know you love her when you let her go
And you let her go

คนเราน่ะ ต้องการแสงสว่างแค่ตอนที่มันใกล้จะมืดเท่านั้นแหละ
คิดถึงดวงตะวันแค่เมื่อตอนหิมะใกล้จะตก
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป
รู้ว่าตัวเองเคยมีความสุข เมื่อตอนมีความทุกข์
เกลียดเส้นทางเหล่านั้น เมื่อคิดถึงบ้าน
รู้ว่ารักเธอ ก็ต่อเมื่อเสียเธอไป
และแล้วก็เสียเธอไป

 

http://www.aelitaxtranslate.com/

Imagine Dragons(With lyrics) เนื้อเพลง แปลไทย

 

When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold

เมื่อวันเวลามันช่างหนาวเหน็บ
และไพ่ทุกๆใบถูกเปิดออกมาให้เห็น
พวกนักบุญทั้งหลายที่เราเห็น
ต่างคิดแต่เรื่องเงินๆทองๆ

When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood’s run stale

เมื่อความฝันของเธอพังทลาย
และคนที่เราเทิดทูนบูชา
กลายเป็นคนที่เลวร้ายที่สุด
และเลือดก็เน่าบูดไป

I wanna hide the truth
I wanna shelter you
But with the beast inside
There’s nowhere we can hide

ฉันอยากจะปิดบังความจริง
อยากจะปกป้องเธอ
แต่กลับมีปีศาจอยู่ในใจ
ไม่มีที่ไหนที่เราหลบซ่อนได้

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come

ไม่สำคัญว่าเราจะถูกเลี้ยงดูมายังไง
เราทุกคนต่างสร้างมาจากความละโมบ
นี่คือจุดจบของฉัน
นี่คือจุดจบของฉัน

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

เมื่อเธอรู้สึกได้ถึงไออุ่นของฉัน
มองตาฉันสิ
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
อย่าเข้ามาใกล้นัก
มันมืดมนเหลือเกินข้างในนี้
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่

When the curtain’s call
Is the last of all
When the lights fade out
All the sinners crawl

เมื่อม่านปิดลง
คือจุดจบของเราทุกคน
เมื่อแสงสว่างเลือนหายไป
คนบาปทุกๆคนต่างคืบคลานออกมา

So they dug your grave
And the masquerade
Will come calling out
At the mess you’ve made

พวกเขาขุดหลุมฝังเธอ
และเหล่าผู้สวมหน้ากาก
จะออกมาเรียกหา
ทุกๆความผิดพลาดที่เธอสร้างไว้

Don’t want to let you down
But I am hell bound
Though this is all for you
Don’t want to hide the truth

ไม่อยากจะทำให้เธอผิดหวัง
แต่ฉันคือหมานรก
ทั้งหมดนี่เพื่อเธอนะ
ไม่อยากจะปิดบังความจริง

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come

ไม่สำคัญว่าเราจะถูกเลี้ยงดูมายังไง
เราทุกคนต่างสร้างมาจากความละโมบ
นี่คือจุดจบของฉัน
นี่คือจุดจบของฉัน

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

เมื่อเธอรู้สึกได้ถึงไออุ่นของฉัน
มองตาฉันสิ
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
อย่าเข้ามาใกล้นัก
มันมืดมนเหลือเกินข้างในนี้
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่

They say it’s what you make
I say it’s up to fate
It’s woven in my soul
I need to let you go

เขาว่ากันว่า มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอทำ
แต่ฉันบอกว่า มันขึ้นอยู่กับโชคชะตาเท่านั้นแหละ
มันถูกถักทอขึ้นมาในจิตวิญญาณของฉัน
ฉันจะต้องปล่อยเธอไป

Your eyes, they shine so bright
I want to save that light
I can’t escape this now
Unless you show me how

ดวงตาของเธอ มันเปล่งประกายสว่างเหลือเกิน
ฉันอยากจะรักษาแสงสว่างนั้นไว้
ฉันหนีไปตอนนี้ไม่ได้
จนกว่าเธอจะแสดงให้ฉันเห็นว่าต้องทำยังไง

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

เมื่อเธอรู้สึกได้ถึงไออุ่นของฉัน
มองตาฉันสิ
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
อย่าเข้ามาใกล้นัก
มันมืดมนเหลือเกินข้างในนี้
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่
นี่คือที่ที่ปีศาจซ่อนตัวอยู่

 

http://www.aelitaxtranslate.com/

Imagine (With lyrics) เนื้อเพลง แปลไทย

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…

ลองจินตนาการว่าโลกนี้ไม่มีสวรรค์ดูสิ
มันไม่ยากหรอก แค่เพียงเธอลองดู
ไม่มีนรกอยู่เบื้องล่างของเรา
เหนือพวกเราก็มีเพียงท้องนภา
ลองจินตนาการดูว่าทุกๆคน
ใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบันอย่างเดียวดูสิ

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace…

ลองจินตนาการดูว่าโลกนี้ไม่มีการแบ่งประเทศ
มันไม่ยากหรอกที่จะทำ
ไม่จำเป็นต้องเข่นฆ่ากัน หรือยอมตายเพื่ออะไร
และก็ไม่มีการแบ่งศาสนาด้วย
ลองนึกภาพฝันดูว่าทุกคนบนโลกนี้
ใช้ชีวิตอยู่บนความสงบสุข
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

คุณอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนเพ้อฝันก็ได้
แต่ไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวหรอกนะที่คิดแบบนี้
และหวังว่าสักวันหนึ่ง คุณจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา
และโลกนี้ก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…

ลองจินตนาการว่าไม่มีการแสดงความเป็นเจ้าของดูสิ
ฉันคิดว่าถ้าคุณทำได้
เราทุกคนก็จะหมดสิ้นความโหยหิว และความละโมบไปได้
ความเป็นพี่น้องของทุกๆคน
ลองจินตนาการว่าทุกๆคน
แบ่งปันโลกนี้ไปด้วยกัน

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

คุณอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนเพ้อฝันก็ได้
แต่ไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวหรอกนะที่คิดแบบนี้
และหวังว่าสักวันหนึ่ง คุณจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา
และโลกนี้ก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

http://www.aelitaxtranslate.com/

The Mask Singer | Somewhere Over the Rainbow + แปล (Lyrics)

แปลเพลง Somewhere Over The Rainbow

Somewhere over the rainbow way up high
There’s a land that I heard of once in a lullaby
Somewhere over the rainbow skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

บางแห่งตรงสุดปลายสายรุ้ง ปีนไต่ไปให้สูง
มีดินแดนแห่งหนึ่ง ที่ฉันเคยได้ยินในเพลงกล่อมให้นอนเพลงหนึ่ง
บางแห่งตรงสุดปลายสายรุ้งเหนือขึ้นไปนั้นคือท้องฟ้าสีคราม
และหลาย ๆ ความฝันที่เธอนั้นกล้าที่จะฝันนั้นจะกลายเป็นความจริง

Someday I’ll wish upon a star
And wake up where the clouds are far
Behind me
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That’s where you’ll find me

บางวัน ฉันก็อยากจะไปอยู่บนดวงดาวดวงหนึ่ง
แล้วตื่นขึ้นมาท่ามกลางก้อนเมฆ
ที่อยู่ข้างหลังฉัน
ในที่ที่ปัญหาจะมลายหายไปดั่งเลมอนที่ตกลงมา
ความสูงที่เหนือกว่าปล่องไฟนั่น
จะเป็นที่ที่เธอจะได้พบกับฉัน

Somewhere over the rainbow bluebirds fly
Birds fly over the rainbow.
Why then, oh, why can’t I?

ในบางแห่งที่ที่ปลายสายรุ้ง และมีบลูเบิร์ดโบกบินไป
ฝูงนกได้บินเหนือสายรุ้งที่พาดผ่าน
ทำไมนะ ทำไมฉันถึงทำไม่ได้ล่ะ

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow.
Why, oh, why can’t I?

หากนกบลูเบิร์ดตัวเล็ก ๆ ที่มีความสุขได้โบยบิน
เหนือสายรุ้งที่พาผ่าน
ทำไมนะ ทำไมฉันถึงทำไม่ได้ล่ะ

if i Ain’t Got You : Alicia Keys เนื้อเพลง แปลไทย

 

“If I Ain’t Got You”

Some people live for the fortune
Some people live just for the fame
Some people live for the power, yeah
Some people live just to play the game

บางคนมีชีวิตอยู่เพื่อโชคลาภ
บ้างอยู่เพื่อชี่อเสียง
บ้างอยู่เพื่ออำนาจ
บ้างอยู่เพื่อเล่นเกม

Some people think that the physical things
Define what’s within
And I’ve been there before
But that life’s a bore
So full of the superficial

บางคนคิดว่าสิ่งภายนอก
บ่งบอกถึงสิ่งภายใน
และฉันเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน
แต่ชีวิตเช่นนั้นช่างน่าเบื่อหน่าย
เต็มไปด้วยความฉาบฉวยลวงตา

[Chorus:]
Some people want it all
But I don’t want nothing at all
If it ain’t you baby
If I ain’t got you baby

บางคนต้องการทั้งหมด
แต่ฉันไม่ต้องการอะไรเลย
หากนั่นไม่ใช่เธอ ที่รัก
หากฉันไม่ได้เธอมา ที่รัก

Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain’t got you, Yeah

บางคนต้องการแหวนเพชร
บ้างต้องการทุกอย่าง
แต่ทุกอย่างคือความว่างเปล่า
หากฉันไม่ได้เธอมา

Some people search for a fountain
That promises forever young
Some people need three dozen roses
And that’s the only way to prove you love them

บางคนเฝ้ามองหาน้ำพุ
ที่จะมอบความเยาว์ชั่วนิรันดร์ได้
บางคนก็ต้องการกุหลาบ 36 ดอก
และนั่นเป็นหนทางเดียวที่เธอจะพิสูจน์ได้ว่าเธอรักพวกเขา

Hand me the world on a silver platter
And what good would it be
With no one to share
With no one who truly cares for me

หากใครเอาโลกมาวางบนจานเงินตรงหน้า
มันจะมีอะไรดีเล่า
หากไร้ซึ่งคนร่วมแบ่งปัน
หากไร้ซึ่งคนที่ห่วงใยฉันอย่างแท้จริง

[Chorus:]
Some people want it all
But I don’t want nothing at all
If it ain’t you baby
If I ain’t got you baby

บางคนต้องการทั้งหมด
แต่ฉันไม่ต้องการอะไรเลย
หากนั่นไม่ใช่เธอ ที่รัก
หากฉันไม่ได้เธอมา ที่รัก

Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain’t got you, you, you

บางคนต้องการแหวนเพชร
บ้างต้องการทุกอย่าง
แต่ทุกอย่างคือความว่างเปล่า
หากฉันไม่ได้เธอมา

Some people want it all
But I don’t want nothing at all
If it ain’t you baby
If I ain’t got you baby

บางคนต้องการทั้งหมด
แต่ฉันไม่ต้องการอะไรเลย
หากนั่นไม่ใช่เธอ ที่รัก
หากฉันไม่ได้เธอมา ที่รัก

Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain’t got you, yeah

บางคนต้องการแหวนเพชร
บ้างต้องการทุกอย่าง
แต่ทุกอย่างคือความว่างเปล่า
หากฉันไม่ได้เธอมา

[Outro:]
If I ain’t got you with me baby
So nothing in this whole wide world don’t mean a thing
If I ain’t got you with me baby

หากฉันไม่ได้เธอมาอยู่กับฉัน ที่รัก
ก็ไม่มีอะไรบนโลกกว้างไกลใบนี้ที่จะมีความหมายใด
หากฉันไม่ได้เธอมาอยู่กับฉัน ที่รัก

 

cr : doubleaphrodite

25 minutes by Michael learns to rock เนื้อเพลง แปลไทย

After sometimes I’ve finally made up my mind
She is the girl and I really want to make her mine
I’m searching everywhere in find her again
To tell her I love her
And I’m sorry ’bout the things I’ve done
I find her standing in front of the church
The only place in town where I didn’t search
She looks so happy in her wedding dress
But she’s crying while she’s saying this

หลังจากเวลาผ่านไปได้ช่วงหนึ่งในที่สุดฉันก็เข้าใจหัวใจของตัวเอง

เธอเป็นผู้หญิงคนนั้น(ที่ตามหา)และฉันก็ต้องการให้เธอเป็นของฉัน

ฉันพยายามตามหาเธอในทุกๆที่

เพื่อที่จะบอกเธอว่า “ฉันรักเธอ”

และฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป

และฉันก็เจอเธอกำลังยืนอยู่หน้าโบสถ์

เป็นที่เดียวในเมืองที่ฉันไม่ได้ไปดูว่าเธออยู่ไหม

เธอดูมีความสุขมากในชุดแต่งงานของเธอ

แต่เธอร้องไห้เมื่อเธอพูดกับฉันว่า

Boy I missed your kisses all the time but
This is twenty-five minutes too late
Though traveled so far
Boy I’m sorry you are
Twenty-five minutes too late

“ที่รัก ฉันคิดถึงจูบของเธอทุกเวลาแต่ว่า

นี่เธอมาช้าไปยี่สิบห้านาที

แต่ว่าถือที่เธอเดินทางมาไกล

ฉันขอโทษนะแต่ว่า

เธอมาช้าไปยี่สิบห้านาที”

Against the wind I’m going home again
Wishing me back to time when we were more than friends
But I still see her in front of the church
The only place in town where I didn’t search
She looked so happy in her wedding dress
But she’s cried while she was saying this

ฉันพยายามเดินกลับมาที่บ้านสู้กับลมโดยที่ตัวเองหมดแรง

พยายามวอนขอให้ย้อนเวลาไปตอนที่เราเป็นมากกว่าเพื่อนกัน

และฉันก็เจอเธอกำลังยืนอยู่หน้าโบสถ์

เป็นที่เดียวในเมืองที่ฉันไม่ได้ไปดูว่าเธออยู่ไหม

เธอดูมีความสุขมากในชุดแต่งงานของเธอ

แต่เธอร้องไห้เมื่อเธอพูดกับฉันว่า

Boy I missed your kisses all the time but
This is twenty-five minutes too late
Though traveled so far
Boy I’m sorry you are
Twenty-five minutes too late

“ที่รัก ฉันคิดถึงจูบของเธอทุกเวลาแต่ว่า

นี่เธอมาช้าไปยี่สิบห้านาที

แต่ว่าถือที่เธอเดินทางมาไกล

ฉันขอโทษนะแต่ว่า

เธอมาช้าไปยี่สิบห้านาที”
Out in the streets
Places where hungry hearts have nothing to eat
Inside my head still I can hear the words she said

ฉันอยู่ตรงถนน

ถนนที่มีแต่ผู้คนหิวโหยในท้อง

แต่ในหัวใจฉันนั้นยังคงได้ยินเธอพูดว่า

Boy I missed your kisses all the time but
This is twenty-five minutes too late
Though traveled so far
Boy I’m sorry you are
Twenty-five minutes too late

“ที่รัก ฉันคิดถึงจูบของเธอทุกเวลาแต่ว่า

นี่เธอมาช้าไปยี่สิบห้านาที

แต่ว่าถือที่เธอเดินทางมาไกล

ฉันขอโทษนะแต่ว่า

เธอมาช้าไปยี่สิบห้านาที”

Boy I missed your kisses all the time but
This is twenty-five minutes too late
Though traveled so far
Boy I’m sorry you are
Twenty-five minutes too late

I can still hear her say

“ที่รัก ฉันคิดถึงจูบของเธอทุกเวลาแต่ว่า

นี่เธอมาช้าไปยี่สิบห้านาที

แต่ว่าถือที่เธอเดินทางมาไกล

ฉันขอโทษนะแต่ว่า

เธอมาช้าไปยี่สิบห้านาที”

 

ฉันยังคงได้ยินเธอพูด…

 

cr : นิยาย Song

 

Ed Sheeran – Photograph เนื้อเพลง แปลไทย

Photograph

Loving can hurt, loving can hurt sometimes
But it’s the only thing that I know
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive

ความรักนั้นเจ็บปวด บางครั้งมันก็เจ็บนะ
แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันรู้จักนี่นา
เมื่ออะไรๆมันยากลำบาก บางทีก็มันลำบากนะ
ความรักมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีชีวิตชีวาได้

We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time’s forever frozen still

เราเก็บรักนี้เอาไว้ในรูปภาพ
เราสร้างความทรงจำนี้ไว้เพื่อตัวเราเอง
ที่ที่ดวงตาของเราไม่มีวันหลับ
หัวใจไม่มีทางแหลกสลาย
และเวลาหยุดนิ่งไปตลอดกาล

So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer ’til our eyes meet
You won’t ever be alone, wait for me to come home

เธอจะได้เก็บฉันไว้
ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ขาดๆของเธอ
กอดฉันให้แน่นๆ จนสองตาเราจ้องกัน
เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ รอฉันกลับบ้านอีกหน่อย

Loving can heal, loving can mend your soul
And it’s the only thing that I know, know
I swear it will get easier,
Remember that with every piece of you
And it’s the only thing we take with us when we die

ความรักนั้นเยียวยาได้ มันจะรักษาจิตวิญญาณของเธอ
และมันคือสิ่งเดียวที่ฉันรู้จัก
ฉันสาบานว่าอะไรๆมันจะดีขึ้น
จดจำไว้นะ ด้วยทุกๆเศษเสี้ยวของเธอ
มันคือสิ่งเดียวที่เราจะเอาไปได้ในยามเราตายจากไป

We keep this love in this photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
hearts are never broken
And time’s forever frozen still

เราเก็บรักนี้เอาไว้ในรูปภาพ
เราสร้างความทรงจำนี้ไว้เพื่อตัวเราเอง
ที่ที่ดวงตาของเราไม่มีวันหลับ
หัวใจไม่มีทางแหลกสลาย
และเวลาหยุดนิ่งไปตลอดกาล

So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer ’til our eyes meet
You won’t ever be alone

เธอจะได้เก็บฉันไว้
ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ขาดๆของเธอ
กอดฉันให้แน่นๆ จนสองตาเราจ้องกัน
เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ

And if you hurt me
That’s okay baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won’t ever let you go
Wait for me to come home
Wait for me to come home
Wait for me to come home
Wait for me to come home

หากเธอทำร้ายฉัน
ก็ไม่เป็นไรหรอก มีแต่คำพูดเท่านั้นที่ทำให้ฉันเจ็บปวดได้
ในหน้าหนังสือเหล่านี้ เธอจะกอดฉันเอาไว้
และฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป
เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ
เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ
เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ
เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ

You can fit me
Inside the necklace you got when you were sixteen
Next to your heartbeat where I should be
Keep it deep within your soul

เธอจะเก็บฉัน
ให้พอดีกับสร้อยคอที่เธอได้มาตอนอายุ 16
ใกล้กับเสียงหัวใจเธอ ที่ที่ฉันควรอยู่
เก็บเอาไว้ลึกลงไปในใจเธอ

And if you hurt me
Well, that’s okay baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won’t ever let you go

หากเธอทำร้ายฉัน
ก็ไม่เป็นไรหรอก มีแต่คำพูดที่เจ็บปวด
ในหน้าหนังสือเหล่านี้ เธอจะกอดฉันเอาไว้
และฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป

When I’m away, I will remember how you kissed me
Under the lamppost back on Sixth street
Hearing you whisper through the phone,
“Wait for me to come home.”

เมื่อฉันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเธอ ฉันจะจำรอยจูบของเธอเอาไว้
ที่ใต้โคมไฟบนถนนสายที่หก
ฟังเสียงกระซิบของเธอผ่านโทรศัพท์
รอฉันกลับบ้านอีกหน่อยนะ

cr : aelitaxtranslate

Torn – Natalie Imbruglia เนื้อเพลง แปลไทย

Torn

I thought, I saw a man brought to life
He was warm, he came around and he was dignified
He showed me what it was to cry

ฉันคิดว่าฉันได้พบกับคนที่พาฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
เขานั้นแสนอบอุ่น เขาเข้ามาในชีวิตฉัน และเขานั้นดูสง่างามเหลือเกิน
เขาทำให้ฉันได้รู้ว่าควรจะต้องร้องไห้กับเรื่องใด

Well, you couldn’t be that man I adored
You don’t seem to know
Seem to care what your heart is for
But I don’t know him anymore

แต่เธอเป็นผู้ชายคนนั้นที่ฉันรักไม่ได้
เธอไม่รู้เลย
ไม่สนใจว่าหัวใจตัวเองมีไว้เพื่ออะไร
แต่ฉันไม่รู้จักเขาอีกต่อไป

There’s nothing where he used to lie
The conversation has run dry
That’s what’s going on
Nothing’s fine, I’m torn

มันไม่มีอะไรอยู่ตรงที่เขาเคยนอนอยู่อีกแล้ว
บทสนทนามันน่าเบื่อเข้าไปทุกที
นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรรู้สึกดีเลย ฉันกำลังพังทลาย

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am shamed
Lying naked on the floor

ฉันหมดศรัทธาไปจนหมดสิ้น
นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
ฉันหนาวเหน็บ และละอายเหลือเกิน
นอนเปลือยอยู่บนพื้นแข็งๆ

Illusion never changed
Into something real
I’m wide awake and I can see
The perfect sky is torn
You’re a little late, I’m already torn

ภาพลวงตา ไม่มีวันเปลี่ยน
เป็นความจริงได้
ฉันตาสว่างแล้ว และฉันก็ได้เห็น
ท้องฟ้าที่แสนจะสมบูรณ์แบบกำลังแตกสลาย
มันสายเกินไปสำหรับเธอแล้วล่ะ หัวใจฉันพังทลายไปแล้ว

So I guess the fortune teller’s right
Should have seen just what was there
And not some holy light

ฉันคิดว่าหมอดูคนนั้นคงพูดถูกล่ะมั้ง
ฉันน่าจะเห็นว่าเคยมีอะไรอยู่ตรงนั้น
ไม่ใช่แสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย

It crawled beneath my veins
And now I don’t care, I had no luck
I don’t miss it all that much
There’s just so many things
That I can touch, I’m torn

มันคืบคลานอยู่ภายใต้กระแสเลือดของฉัน
และตอนนี้ฉันก็ไม่แคร์แล้ว ไร้ดวงจริงๆ
ฉันไม่ได้คิดถึงทุกๆอย่างมากขนาดนั้นหรอก
แค่มีอะไรมากมาย
ที่ฉันยังสัมผัสได้ ฉันกำลังพังทลาย

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am shamed
Lying naked on the floor

ฉันหมดศรัทธาไปจนหมดสิ้น
นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
ฉันหนาวเหน็บ และละอายเหลือเกิน
นอนเปลือยอยู่บนพื้นแข็งๆ

Illusion never changed
Into something real
I’m wide awake and I can see
The perfect sky is torn
You’re a little late, I’m already torn, torn

ภาพลวงตา ไม่มีวันเปลี่ยน
เป็นความจริงได้
ฉันตาสว่างแล้ว และฉันก็ได้เห็น
ท้องฟ้าที่แสนจะสมบูรณ์แบบกำลังแตกสลาย
มันสายเกินไปสำหรับเธอแล้วล่ะ หัวใจฉันพังทลายไปแล้ว
There’s nothing where he used to lie
My inspiration has run dry
That’s what’s going on
Nothing’s right, I’m torn

มันไม่มีอะไรอยู่ตรงที่เขาเคยนอนอยู่อีกแล้ว
บทสนทนามันน่าเบื่อเข้าไปทุกที
นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรรู้สึกดีเลย ฉันกำลังพังทลาย

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I am shamed
Lying naked on this floor

ฉันหมดศรัทธาไปจนหมดสิ้น
นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
ฉันหนาวเหน็บ และละอายเหลือเกิน
นอนเปลือยอยู่บนพื้นแข็งๆ

Illusion never changed
Into something real
I’m wide awake and I can see
The perfect sky is torn

ภาพลวงตา ไม่มีวันเปลี่ยน
เป็นความจริงได้
ฉันตาสว่างแล้ว และฉันก็ได้เห็น
ท้องฟ้าที่แสนจะสมบูรณ์แบบกำลังแตกสลาย

I’m all out of faith
This is how I feel
I’m cold and I’m ashamed
Bound and broken on the floor
You’re a little late, I’m already torn, torn

ฉันหมดศรัทธาไปจนหมดสิ้น
นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
ฉันหนาวเหน็บ และละอายเหลือเกิน
โดนพันธนาการ และแตกสลายอยู่บนพื้นแข็งๆ
มันสายเกินไปสำหรับเธอแล้วล่ะ หัวใจฉันพังทลายไปแล้ว

cr : aelitaxtranslat