Levitate – Imagine Dragons (lyrics) เนื้อเพลง แปลไทย

[Verse 1]
There’s so much on my mind
I don’t know where to start
There’s a light in your eyes filling up the dark
Though, I lost myself
I know it’s nothing
You’re my shooting star
You make my heart sing
มีอะไรต่าง ๆ มากมายในใจฉัน
ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนดี
แสงสว่างในดวงตาของเธอ ช่วยเติมเต็มความมืดมน
แม้ว่าฉันจะสูญเสียตัวตน
ฉันรู้ว่าไม่เหลืออะไรเลย
เธอคือดาวตกของฉัน
เธอทำให้หัวใจของฉันลอยขึ้นไป

[Chorus]
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate

แค่ลอยออกไป แค่ลอยออกไป

[Verse 2]
I know that we’re far from where we need to be
But the world wasn’t made in just one day
Though our journey’s long, I know our love is strong
You’re my shooting star
We’re flying higher babe

ฉันรู้ว่าเรานั้นมาไกลจากที่ที่เราต้องอยู่
แต่โลกนั้นไม่ได้สร้างได้แค่เพียงหนึ่งวัน
ถึงแม้ว่าการเดินทางของเราจะยาวนาน แต่ฉันรู้ว่ารักของเรานั้นแข็งแร่ง
เธอคือดาวตกของฉัน
พวกเราจะบินไปให้สูงกว่านี้กันที่รัก

[Chorus]
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la
Just levitate, just levitate

แค่ลอยออกไป แค่ลอยออกไป

[Bridge]
When I’m stuck in the middle of hell and faith
And I don’t know where to turn
To bend my mind as the silver gate
You lead me on my way

ในตอนที่ฉันเจอติดอยู่ระหว่างกลางนรกกับความศรัทธา
และฉันไม่รู้ว่าที่ไหนที่จะเลี้ยวไป
ที่จะทำให้จิตฉันเป็นดั่งประตูเปิดทางสู่โลก
แล้วเธอนำทางให้ฉันได้เดินบนทางฉันเอง

[Chorus]
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
Just levitate, just levitate

แค่ลอยออกไป แค่ลอยออกไป

[Outro]
Just levitate, just levitate
Just levitate, just levitate

แค่ลอยออกไป แค่ลอยออกไป

 

www.educatepark.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *