Louis Tomlinson – Just Like You (Lyrics) เนื้อเพลง แปลไทย

[Verse 1]
It’s the guy from the one band
Cigarette in my left hand
Whole world in my right hand
Twenty-five and it’s all planned
Night out and it’s ten grand
Headlines that I can’t stand

คนคนหนึ่งจากวงดนตรีวงหนึ่ง
ผมถือบุหรี่ไว้ที่มือข้างซ้าย
โลกทั้งใบอยู่ในมือข้างขวาของผม
ด้วยอายุ 25 ปี และทั้งหมดในชีวิตผมที่ถูกวางแผนไว้แล้ว
ค่ำคืนข้างนอก กับเงินหมื่นเหรียญ
หัวข้อข่าว หลายข่าวที่ผมนั้นทนไม่ได้

[Pre-Chorus]
But you only get half of the story
The cash, and the cars and the glory
No sleep and we party ‘til morning
‘Cause nobody cares when you’re boring

แต่คุณแค่รู้แค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราว
เงินทอง รถหลาย ๆ คัน และความมีชื่อเสียง
ไม่หลับไม่นอน พวกเราปาร์ตี้กันถึงรุ่งเช้า
เพราะว่าไม่มีใครจะสนใจในเวลาที่คุณนั้นน่าเบื่อหรอก

[Chorus]
I’m just like you
Even though my problems look nothing like yours do
Yeah, I get sad too
And when I’m down I need somebody to talk to
Yeah, I feel the same as you would do
Same stress, same shit to go through
I’m just like you
If you only knew

ผมแค่เหมือนกับคุณ
ถึงแม้ว่าปัญหาของผมมันจะดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกับของคุณ
ผมก็ยังเสียใจนะ
และในตอนที่ผมผิดหวัง ผมต้องการบางคนที่พูดคุยด้วย
ผมก็รู้สึกแบบเดียวกับที่คุณเป็นนั่นแหล่ะ
ความเครียดแบบเดียวกัน เรื่องแย่ ๆ แบบเดียวกันที่ต้องผ่านไป
ผมแค่เหมือนกับคุณ
หากคุณเพียงได้รู้

[Verse 2]
If I had it my way, pub lunch every Sunday
Cheap beer and it’s okay
I wanna lay where she lays
I wanna stay in these days
Gonna smoke and it’s okay

หากผมเดินในทางของตัวเอง ผมคงไปกินข้าวกลางวันที่ผับทุก ๆ วันอาทิตย์
เบียร์ถูก ๆ แต่มันก็ดีแล้ว
ผมอยากจะล้มตัวนอน ในที่ที่เธอได้นอนอยู่
ผมอยากจะพักในช่วงหลาย ๆ วันนี้
จะสูบบุหรี่ แล้วมันก็ยังโอเค

[Pre-Chorus]
But you only get half of the story
The cash, and the cars and the glory
Just like everyone else here before me
‘Cause nobody cares when you’re boring

แต่คุณแค่รับรู้เรื่องราวไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น
เงินสด รถหลาย ๆ คัน ความรุ่งเรืองต่าง ๆ นานา
แค่เป็นเหมือนกับทุก ๆ คนที่นี่ ก่อนที่จะเป็นผมตอนนี้
นั่นเพราะไม่มีใครจะมาสนใจอะไรในเวลาที่คุณนั้นน่าเบื่อหรอก

[Chorus]
I’m just like you
Even though my problems look nothing like yours do
Yeah, I get sad too
And when I’m down I need somebody to talk to
Yeah, I feel the same as you do
Same stress, same shit to go through
I’m just like you
If you only knew

ผมแค่เหมือนกับคุณ
ถึงแม้ว่าปัญหาของผมมันจะดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกับของคุณ
ผมก็เสียใจนะ
และในตอนที่ผมผิดหวัง ผมต้องการบางคนที่พูดคุยด้วย
ผมก็รู้สึกแบบเดียวกับที่คุณเป็นนั่นแหล่ะ
ความเครียดแบบเดียวกัน เรื่องแย่ ๆ แบบเดียวกันที่ต้องผ่านไป
ผมแค่เหมือนกับคุณ
หากคุณเพียงได้รู้

[Post-Chorus]
I’m just like you
When I need somebody to talk to
I’m just like you
When I need somebody to talk to

ผมก็แค่เหมือนกับคุณ
ในเวลาที่ผมต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วย
ผมก็แค่เหมือนกับคุณนี่แหล่ะ
ในเวลาที่ผมต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วย

[Bridge]
Every heart breaks the same
Every tear leaves a stain
Can’t I just be the same?
Every heart breaks the same
Every tear leaves a stain
Let me be the same

ทุก ๆ หัวใจในเวลาที่มันแตกสลาย ก็เหมือนกันนี่ล่ะ
ในทุก ๆ น้ำตา ต่างทิ้งรอยคราบนั้นเอาไว้
ผมก็แค่เป็นแบบเดียวกันไม่ได้หรืออย่างไร
ทุก ๆ หัวใจในเวลาที่มันแตกสลาย ก็เหมือนกันนี่ล่ะ
ในทุก ๆ น้ำตา ต่างทิ้งรอยคราบนั้นเอาไว้
ให้ผมนั้นเป็นแบบเดียวกับพวกคุณ

[Chorus]
I’m just like you
Even though my problems look nothing like yours do
Yeah I get sad too
And when I’m down I need somebody to talk to
Yeah, I feel the same as you do
Same stress, same shit to go through
I’m just like you
If you only knew

ผมแค่เหมือนกับคุณ
ถึงแม้ว่าปัญหาของผมมันจะดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกับของคุณ
ผมก็เสียใจนะ
และในตอนที่ผมผิดหวัง ผมต้องการบางคนที่พูดคุยด้วย
ผมก็รู้สึกแบบเดียวกับที่คุณเป็นนั่นแหล่ะ
ความเครียดแบบเดียวกัน เรื่องแย่ ๆ แบบเดียวกันที่ต้องผ่านไป
ผมแค่เหมือนกับคุณ
หากคุณเพียงได้รู้

[Post-Chorus]
I’m just like you
When I need somebody to talk to
I’m just like you
When I need somebody to talk to

ผมก็แค่เหมือนกับคุณ
ในเวลาที่ผมต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วย
ผมก็แค่เหมือนกับคุณนี่แหล่ะ
ในเวลาที่ผมต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วย

[Outro]
If you only knew

ถ้าคุณเพียงได้รู้

 

www.educatepark.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *