กิจกรรมง่ายๆที่เด็ก 4-5 ขวบ ควรทำได้ (SI Sensory Integration)

ความทนทานของกล้ามเนื้อ

(ปัญหาที่พบบ่อย เด็กชอบนอนเลื้อย ไม่สามารถนั่งท่าเดิมได้นานๆ)

 • นอนหงาย SIT UP
 • นอนคว่ำ ทำท่าเรือ แขนแนบลำตัว หรือกางออก ยกหัว และยกขาขึ้นพร้อมกัน
 • ท่าไถนา คุณแม่ขับขาลูกสองข้าง ให้เด็กใช้มือเดินไปข้างหน้า
 • ปีนเชือก โหนบาร์

การประสานสัมพันธ์ซ้ายขวา  (bilateral coordination)

 • กระโดดตบมือ
 • ตีตบแปะ (เพิ่มความซับซ้อนขึ้น เช่น ตบมือ 2 3 4 ที ตบสลับข้างไปมา)
 • กระโดดขา สลับไขว้หน้าหลัง
 • แตะสลับ (มือขวาแตะหน้าขาซ้าย มือซ้ายแตะหน้าขาขวา สลับกันไปมา 10-20 ครั้ง)

กิจกรรมลูกบอล (Motor planning ,Visual motor,Visual spatial, Gross motor, Modulation)

 • รับส่งบอล
 • รับบอลที่กระดอนจากพื้น
 • เลี้ยงบอล เด้งกับพื้น
 • โยนบอลลงตระกร้า กะระยะแล้วโยนบอลลงตระกร้า (ขยับตระกร้าหนี)
 • เตะบอล เตะบอลเข้าโก
 • ใช้เท้าหนีบบอลแล้วกระโดด

การรับรู้ทางสายตา (Visual discrimination)

 • หาของในกองที่ของกองรวมๆกัน
 • การต่อ Puzzles
 • มองหาตัวอักษรที่พื้น

กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor skills)

 • เล่นแตะไล่นิ้วมือ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้  นิ้วโป้งกับนิ้วกลาง นิ้วโป้งกับนิ้วนาง นิ้วโป้งกับนิ้วก้อย
 • ปั้นดินน้ำมันกลมๆ ใช้นิ้วชี้นิ้วโป้ง นิ้วกลางนิ้วโป้ง

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor skills)

 • เดินต่อส้นเท้า
 • กระโดดตบมือ
 • กระโดดสองเท้าข้ามตุ๊กตาสูง 1 ฟุต
 • ยืนขาเดียว 3-5 วินาที
 • โยนรับบอล
 • กระโดดเชือก

กิจกรรมควบคุมจังหวะ (Modulation games)

 • วิ่งเร็วๆ วิ่งช้าๆ เดินเร็ว เดินช้า เดินช้ามากๆ เดินหย่องๆ
 • กระโดดสูงๆ เตี้ยลงหน่อย เตี้ยมากๆ
 • กอดแรงๆ กอดเบาๆ บีบมือแรงๆ เบาๆ
 • ตะโกนดังๆ พูดเบาลง เบาลง กระซิบ

ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Sensory Integration หรือ SI 

คือ กระบวนการการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางในการจัดระเบียบสัญญาณประสาท ที่รับจากอวัยวะรับความรู้สึก แล้วผสมผสานหรือคัดกรองความรู้สึกนั้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างเหมาะสม

การรับความรู้สึก ( Sensation ) ที่ทฤษฎีนี้ได้ให้ความสำคัญมีดังนี้คือ

 • การรับสัมผัส ( tactile sense )
 • ระบบการทรงตัว ( vestibular system )
 • การรับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ ( proprioceptive sense )

การรับความรู้สึกทั้ง 3 ระบบนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการรับรู้ การเรียนรู้ต่างๆ เช่น การรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย,การวางแผนการเคลื่อนไหว,การพัฒนาทักษะทางด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้ ในการพัฒนาการผสมผสานการรับความรู้สึกจะต้องใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นสื่อ ส่วนการรับความรู้สึกทางการได้ยิน และการมองเห็นนั้นจะเป็นระบบที่พัฒนามาภายหลังหรืออาจเป็นผลตามมาจากการผสมผสานการรับความรู้สึกของทั้ง 3 ระบบ

การรับความรู้สึก (Sensory Integration) เป็นกระบวนการทางระบบประสาทที่มีมาตั้งแต่กำเนิดส่งผลต่อการรับความรู้สึก การประมวลผล และการแปลผลข้อมูลของสมอง ซึ่งได้จากการกระตุ้นจากสอ่งแวดล้อม ความผิดปกติของการประมวลผลการรับความรู้สึก เป็นความผิดปกติที่ข้อมูลการรับความรู้สึกต่างๆที่สมองรับเข้าไป ไม่ได้ประมวลผลหรือไม่ได้เกิดการจัดระเบียบอย่างเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่หลากหลายในด้านพันาการและพฤติกรรม

Sensory Integration ให้ความสนใจกับระบบการรับความรู้สึกพื้นฐาน 3 ระบบ คือ ระบบการทรงตัว(Vestibular System) การรับความรู้สึกที่กล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ(Proprioceptive System) และระบบการรับสัมผัส(Tactile System)

การบำบัดปัญหาด้าน Sensory Integration ในกิจกรรมบำบัด

เป้าประสงค์ของการบำบัดคือ การจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระเบียบหรือการประมวลผลการรับความรู้สึกของระบบต่างๆเพื่อป้อนข้อมูลการรับความรู้สึกของระบบต่างๆ ให้เกิดการประมวลผลและการจัดระเบียบของสมอง ซึ่งจมีผลถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยตรง

หลังจากนักกิจกรรมบำบัดได้ให้การประเมินเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดกิจกรรมเฉพาะรายบุคคลโดยผ่านการเล่นกับอุปกรณ์เฉพาะทาง เพื่อกระตุ้นระบบที่มีปัญหาให้พัฒนาดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เด็กมีภาวะไวต่อการับสัมผัสมากเกินไป นักกิจกรรมบำบัดจะจัดกิจกรรมในลักษณะที่ให้เด็กมีโอกาสสัมผัสกับวัตถุหลากหลายพื้นผิว การให้แรงกดเชิงลึก กิจกรรมที่มีแรงดันแรงดึงต่อกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ

 หลักการบำบัดด้วยSIนั้น นักกิจกรรมบำบัดจะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ พยายามกระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด นักกิจกรรมบำบัดจะคอยสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองต่อกิจกรรม และปรับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นสมองให้เกิดการสร้างโปรแกรมพัฒนาความสามารถที่สูงขึ้น และมีการแสดงออกของพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างเหมาะสม(ข้อมูลจาก:http://www.oknation.net/blog/print.php?id=304164)

 

ขอบคุณ gotoknow

 

ฝนตก แดดออก ลมแรง ก็ชวนลูกเต้นง่ายๆที่บ้านนะคะ สนุกไปด้วยกัน ผูกพันกันทุกวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *