Welcome to KruMam KIds’

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บ้านครูแหม่ม

ครูแหม่มขอเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลความรู้ ให้ทุกครอบครัว

มีการส่งเสริมพัฒนาการลูกให้ดีที่สุด มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

ข้อมูลความรู้ต่างๆ มีให้ทุกบ้านติดตาม ทั้งใน Youtube , Facebook ,YuuZoo

ภายใต้ชื่อ KruMam Kids’

FACEBOOK PAGE: KruMam Kids’

 

YOUTURE CHANNEL: KruMam Kids’

 

เรียนกับครูแหม่ม!!!